Activiteiten : Volleybaltoernooi | Zaterdag 31 maart 2018

Sla jij op zaterdag 31 maart a.s. met een mooie smash de tegenstander van het veld? Maak jij die indrukwekkende duik om in een uiterste redding die bal van de vloer te houden? Of weet jij de tegenstander te verschalken met een mooie service? Roep dan nu je vrienden bijeen! Creëer een team, bepaal een teamnaam en doe mee! Op zaterdag 31maart organiseert volleybalvereniging OKK’70 in samenwerking met Vertisign namelijk het eerste Vertisign-OKK’70 Volleybaltoernooi in sporthal de Wielewaal. Het...lees meer

Bestuur : Oudejaars-mixtoernooi wederom groot succes

Voor vrijdag 28 december 2012 stond voor de tweede keer in de historie van OKK'70 het oudejaars-mixtoernooi op het programma. Vorig jaar was het voor de eerste keer en toen was het al een succes, dit jaar overtrof de eerste keer. 15 meer aanmeldingen en de avond in de Wielewaal. In de middag was het jeugdmixtoernooi in de Appelgaard, 28 jeugdspelers hadden zich opgegeven, variërend van 8 tot en met 16 jaar. Een 4-tal teams van 7 spelers waren er gemaakt. Er was zoveel mogelijk gekeken naar...lees meer

Bestuur : Oudejaars-mixtoernooi 28 december 2012

Allen, Eerst de info over de jeugd, dit toernooi zal plaats vinden in de middag in de Appelgaard. Het toernooi zal hier beginnen om 13:30 en is ongeveer 16:00 afgelopen. Hierna is er nog een oefenwedstrijdje van MB tegen JB. Zorg er voor dat je op tijd omgekleed in de zal staat, zorg dat je 13:15 aanwezig bent dan kunnen we op tijd beginnen. De volgende mensen hebben zich aangemeld: 28 jeugdspelers deze worden verdeeld over 4 teams. Nadine v/d Vlies. Aline van Houwelingen. Hanna Timmer. Judith...lees meer

Bestuur : Eén minuut stilte voor grensrechter

4 december 2012 - De Nederlandse Volleybalbond roept alle volleybalverenigingen op dit weekend stil te staan bij het overlijden van de voetbalgrensrechter uit Almere. Alle verenigingen worden verzocht om op één of meerdere momenten 1 minuut stilte te houden in de hal, ter nagedachtenis aan het zinloze geweld in de sport van afgelopen weekend. De Nevobo is geschokt dat dit een official, een vrijwilliger in de sport, kan overkomen en wil op deze manier solidariteit tonen. Onze gedachten gaan...lees meer

Bestuur : Ballen/Scheidrechters en Teammappen

Ballen: Er ontstaat elk jaar een probleem met de hoeveelheid ballen, elk jaar wordt geprobeerd om de leden zo ver te krijgen om de verantwoording te nemen om er voor te zorgen dat de ballen weer terug in de kast komen. Afgelopen jaren is dit helaas niet gelukt. Voor het tweede jaar achter elkaar worden we gedwongen om voor €500,- te investeren in ballen omdat deze simpelweg verdwijnen. Nu gaat het bestuur hier verandering in proberen te brengen. Het is de bedoeling dat elk team rond de kerst een...lees meer

Bestuur : SCHEIDSRECHTERPLANNING 1e SEIZOENSHELFT

Beste leden, De scheidsrechtersplanning tot en met de Kerst is nagenoeg afgerond. In bijgaande pdf file vinden jullie hiervan het resultaat. Dit jaar is het voor het eerst dat we als vereniging helemaal geen uitwedstrijden hoeven te fluiten. Hier tegenover staat wel dat we al onze thuiswedstrijden moeten fluiten. De planning is bijna rond. Nagenoeg alle leden van senioren teams (dames en heren) en jongens A hebben één wedstrijd toegewezen gekregen. Jongens B is ingedeeld om...lees meer

Bestuur : Nieuw bestuurslid

Er is goed nieuws te melden vanuit het bestuur. Jurgen Adriaanse heeft na de ledenvergadering aangegeven om vanaf heden bestuurslid te willen zijn. Het bestuur heeft dat aanbod natuurlijk dankbaar aanvaard. Jurgen gaat zich met name bezighouden met de sponsoring. De eerste maanden is hij nog erg druk met zijn ophanden zijnde verhuizing, maar met name vanaf het najaar wil hij zich voor 100% in gaan zetten. Wij bedanken Jurgen vanaf deze plaats nogmaals voor zijn betrokkenheid en inzet en wensen...lees meer

Bestuur : VERANDERING DATUM LEDENVERGADERING

Beste Allemaal Onlangs is er gevraagd om 6 juni vrij te houden voor de ledenvergadering. Helaas kan deze niet doorgaan op 6 juni. Hierdoor is de ledenvergadering verschoven naar Maandag 11 juni 2012 om 20:00. Deze zaal plaatsvinden in "de Blaar" Prins Hendrikstraat 26a 3373 AN HARDINXVELD-GIESSENDAM Bijgevoegd vinden jullie de uitnodiging voor de ledenvergadering. Deze zal uiterlijk eind deze week ook bij iedereen op de deurmat vallen. De notulen en het jaarverslag van de secretaris...lees meer

Bestuur : Oudejaars-mixtoernooi

Omdat de afgelopen jaren de nieuwjaarsreceptie steeds slechter bezocht werd, willen we deze voorlopig gaan laten vervallen. We zijn hard op zoek gegaan naar een alternatief. Het lijkt ons heel leuk om een mixtoernooi te organiseren, We zouden dit bij voldoende animo op 30 december willen organiseren. Aan het einde van de middag/begin van de avond een mixtoernooi voor de jeugd (tot 16 jaar), en in de avond een toernooi voor de senioren (vanaf 16 jaar). Als iedereen zich voor maandag 19 december...lees meer

Bestuur : UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011 WOENSDAG 15 JUNI 2011 – aanvang 20.00 ‘Foyer de Wielewaal’ AGENDA: 1. Opening 2. Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 26 augustus 2010 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Jaarverslag van de secretaris 5. Verslag van de kascommissie en de verkiezing van de leden van deze commissie 6. Jaarverslag van de penningmeester 7. Vaststelling van de begroting 2011/2012 en de contributie voor 2011/2012 8. ...lees meer

Bestuur : BBQ

Om het volleybalseizoen af te sluiten, wordt de jaarlijkse barbecue weer georganiseerd. Alle leden, oud-leden en supporters zijn van harte uitgenodigd om gezellig mee te barbequen! Wat: Jaarlijkse barbecue Waar: Wielewaal Wanneer: Zaterdag 28 mei Hoelaat: 18.30 uur Kosten: € 10,- (kinderen < 12 jaar € 5,-) Meld je VOOR 21 mei aan vanwege inkoop van het vlees. Het bedrag kun je over maken naar 3250.09.090 t.n.v. Volleybalvereniging OKK'70. Je inschrijving geldt pas als we het bedrag hebben...lees meer