Alle activiteiten OKK'70 voorlopig

Bestuur : Ballen/Scheidrechters en Teammappen

Ballen: Er ontstaat elk jaar een probleem met de hoeveelheid ballen, elk jaar wordt geprobeerd om de leden zo ver te krijgen om de verantwoording te nemen om er voor te zorgen dat de ballen weer terug in de kast komen. Afgelopen jaren is dit helaas niet gelukt. Voor het tweede jaar achter elkaar worden we gedwongen om voor €500,- te investeren in ballen omdat deze simpelweg verdwijnen. Nu gaat het bestuur hier verandering in proberen te brengen. Het is de bedoeling dat elk team rond de kerst een...lees meer

Bestuur : SCHEIDSRECHTERPLANNING 1e SEIZOENSHELFT

Beste leden, De scheidsrechtersplanning tot en met de Kerst is nagenoeg afgerond. In bijgaande pdf file vinden jullie hiervan het resultaat. Dit jaar is het voor het eerst dat we als vereniging helemaal geen uitwedstrijden hoeven te fluiten. Hier tegenover staat wel dat we al onze thuiswedstrijden moeten fluiten. De planning is bijna rond. Nagenoeg alle leden van senioren teams (dames en heren) en jongens A hebben één wedstrijd toegewezen gekregen. Jongens B is ingedeeld om...lees meer

Bestuur : Nieuw bestuurslid

Er is goed nieuws te melden vanuit het bestuur. Jurgen Adriaanse heeft na de ledenvergadering aangegeven om vanaf heden bestuurslid te willen zijn. Het bestuur heeft dat aanbod natuurlijk dankbaar aanvaard. Jurgen gaat zich met name bezighouden met de sponsoring. De eerste maanden is hij nog erg druk met zijn ophanden zijnde verhuizing, maar met name vanaf het najaar wil hij zich voor 100% in gaan zetten. Wij bedanken Jurgen vanaf deze plaats nogmaals voor zijn betrokkenheid en inzet en wensen...lees meer

Bestuur : VERANDERING DATUM LEDENVERGADERING

Beste Allemaal Onlangs is er gevraagd om 6 juni vrij te houden voor de ledenvergadering. Helaas kan deze niet doorgaan op 6 juni. Hierdoor is de ledenvergadering verschoven naar Maandag 11 juni 2012 om 20:00. Deze zaal plaatsvinden in "de Blaar" Prins Hendrikstraat 26a 3373 AN HARDINXVELD-GIESSENDAM Bijgevoegd vinden jullie de uitnodiging voor de ledenvergadering. Deze zal uiterlijk eind deze week ook bij iedereen op de deurmat vallen. De notulen en het jaarverslag van de secretaris...lees meer

Bestuur : Oudejaars-mixtoernooi

Omdat de afgelopen jaren de nieuwjaarsreceptie steeds slechter bezocht werd, willen we deze voorlopig gaan laten vervallen. We zijn hard op zoek gegaan naar een alternatief. Het lijkt ons heel leuk om een mixtoernooi te organiseren, We zouden dit bij voldoende animo op 30 december willen organiseren. Aan het einde van de middag/begin van de avond een mixtoernooi voor de jeugd (tot 16 jaar), en in de avond een toernooi voor de senioren (vanaf 16 jaar). Als iedereen zich voor maandag 19 december...lees meer

Bestuur : UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011 WOENSDAG 15 JUNI 2011 – aanvang 20.00 ‘Foyer de Wielewaal’ AGENDA: 1. Opening 2. Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 26 augustus 2010 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Jaarverslag van de secretaris 5. Verslag van de kascommissie en de verkiezing van de leden van deze commissie 6. Jaarverslag van de penningmeester 7. Vaststelling van de begroting 2011/2012 en de contributie voor 2011/2012 8. ...lees meer

Bestuur : BBQ

Om het volleybalseizoen af te sluiten, wordt de jaarlijkse barbecue weer georganiseerd. Alle leden, oud-leden en supporters zijn van harte uitgenodigd om gezellig mee te barbequen! Wat: Jaarlijkse barbecue Waar: Wielewaal Wanneer: Zaterdag 28 mei Hoelaat: 18.30 uur Kosten: € 10,- (kinderen < 12 jaar € 5,-) Meld je VOOR 21 mei aan vanwege inkoop van het vlees. Het bedrag kun je over maken naar 3250.09.090 t.n.v. Volleybalvereniging OKK'70. Je inschrijving geldt pas als we het bedrag hebben...lees meer

Bestuur : Verenigingsmarkt

Beste volleyballers, Volgende week vrijdagavond 15 april is er een verenigingsmarkt in het centrum van Hardinxveld-Giessendam. Hier hebben verschillende sportvereniging een kraampje, waaronder ook wij als OKK’70. Het is de bedoeling om OKK’70 meer bekendheid te geven en eventueel nieuwe leden en sponsors te werven. Wij zijn alleen nog op zoek naar mensen die deze middag/avond bij het kraampje willen staan van 16.00 t/m 21.00 uur, een deel mag ook! Zie je dit zitten of heb je er vragen...lees meer

Bestuur : Scheidsrechter cursus

Beste leden, Nevobo heeft als beleid dat iedereen die wedstrijden fluit een licentie moet hebben. Binnen onze vereniging hebben veel leden, ook in hogere klassen, deze licentie nog niet. Het bestuur heeft daarom besloten de leden een scheidsrechterscursus aan te bieden. We zijn als bestuur op de hoogte dat (bijna) niemand fluiten leuk vindt. De cursus is daarom verplicht voor iedereen, zodat we de taken binnen de vereniging eerlijk kunnen verdelen. Uiteindelijk hoef je hierdoor nog maar (ongeveer)...lees meer

Bestuur : Fusie van regio Zuid-West met regio Zuid-Oost

Misschien is het een en ander al via de wandelgangen bekend geworden bij de meeste, maar misschien ook niet: volgend seizoen zullen regio Zuid-West (onze regio) en regio Zuid-Oost samengevoegd worden. Dit zal diverse veranderingen met zich meebrengen waarvan veel veranderingen nog niet bekend zijn en een aantal wel, waaronder het onderstaande bericht van de bond: Geachte bestuurders, Zoals ongetwijfeld bekend gaan de Regio's Zuid-West en Zuid-Oost m.i.v. 1 juli 2011 samen verder als Regio Zuid. Voor...lees meer